Notariusz Cennik - koszty u notariusza

Łączna wysokość opłat jaką strona czynności, a najczęściej strona nabywająca zapłaci u notariusza zależy od wartości rynkowej przedmiotu czynności notarialnej czyli ceny sprzedaży, wartości darowizny za wyjątkiem czynności, dla których określono w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości stałe stawki opłat. Wartość rynkową nieruchomości ustala najczęściej strona zbywająca na podstawie średnich cen nieruchomości w danej okolicy podawanych w mediach.

Zanim zadzwonisz do notariusza z prośbą o wyliczenie opłat ustal cenę rynkową zbywanej lub nabywanej nieruchomości w oparciu o średnie ceny obowiązujące w twojej okolicy. Takie informacje często podawane są w prasie, Internecie oraz telewizji. Nie ma konieczności sporządzania operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości) przez rzeczoznawcę majątkowego, aby podać cenę rynkową nieruchomości.

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych - od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, dlatego też gdy sprzedawana jest nieruchomość na rynku wtórnym (stare nieruchomości) do kwoty, którą należy zapłacić u notariusza doliczany jest podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 % ceny transakcji.
Jeśli nabycie nieruchomości dokonywane jest na rynku pierwotnym (zakup od developera) w cenę wliczony jest podatek VAT a w związku z powyższym sprzedaż nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
Notariusz zobowiązany jest uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego zapłacenia podatku przed lub po podpisaniu aktu notarialnego.

Nabywając nieruchomość na rynku wtórnym trzeba będzie zapłacić 2 % podatku.
Nabywając nieruchomość na rynku pierwotnym nie trzeba płacić podatku gdyż w cenę nabycia wliczony jest podatek VAT.

Obowiązek podatkowy odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży:
1) przy umowie (akcie notarialnym) sprzedaży - na kupującym,
2) przy umowie zamiany (akcie notarialnym) - na stronach czynności,
3) przy umowie darowizny (akcie notarialnym) - na obdarowanym,
5) przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności (akcie notarialnym) - na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
6) przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności,
8) przy ustanowieniu hipoteki - na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki.

Gdy dla nieruchomości będącej przedmiotem aktu notarialnego prowadzona jest księga wieczysta, notariusz zobowiązany jest w umowie zawrzeć wniosek do sądu o zmianę wpisów w księdze wieczystej. Za zmianę wpisów pobierana jest przez notariusza opłata sądowa, która następnie przekazywana jest na konto sądu.

Zawarcie w akcie notarialnym wniosku do sądu, może wiązać się z pobraniem przez notariusza od nabywcy nieruchomości, taksy za przesłanie wypisu aktu do sądu w wysokości do 200 zł netto.

Strony aktu notarialnego składają podpisy na oryginale umowy. Oryginał aktu pozostaje w kancelarii notariusza sporządzającego akt, a strony aktu otrzymują wypisy. Standardowo sporządzane jest od pięciu do sześciu wypisów, za które nabywca uiszcza opłatę w wysokości 6 zł netto za każdą stronę formatu A4. Wypisy otrzymują strony aktu, sąd prowadzący księgę wieczystą, geodezja lokalna i wojewódzka oraz urząd skarbowy.

Wypisy aktu notarialnego wydawane są stronom, które go podpisały w dowolnej ilości nawet po kilku latach od daty zawarcia aktu. Wydanie odpisu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty.

Lista notariuszy:

Aktualności:

Dzień Otwarty Kancelarii Radcowskich - 6 lipca 2024 więcej

Jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu więcej

30 lat notariatu w Polsce więcej

Dzień Otwarty Notariatu więcej

Uzgodnienie treści księgi wieczystej. więcej

Dzień Otwarty Notariatu 26 listopada 2016 r. temat - Testament. więcej

Rejestr Spadkowy więcej

Poświadczenie Dziedziczenia więcej

Umowa dożywocia więcej

Umowa renty więcej

Egzamin notarialny 2014 więcej

Działkowcy - nowe zasady zbywania ogrodów więcej

Dzień Otwarty Notariatu 30 listopada 2013 r. Rozmowa z notariuszem o przekazaniu majątku w rodzinie. więcej

Testy na aplikację notarialną - sprawdź czy odpowiesz więcej

Orzeczenie SN III CZP 5/13 więcej

Dzień Otwarty Notariatu 24 listopada 2012 r. - Porozmawiaj z notariuszem o księgach wieczystych więcej

26 listopada 2011 r. Dzień Otwarty Notariatu - Porozmawiaj z notariuszem o majątku rodziny i jego bezpieczeństwie więcej

5 października 2011 r. rusza Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) więcej

Konferencja „20 lat odrodzonego notariatu polskiego” oraz Zjazd Krajowego Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa 13-14 luty 2011r.

Zaświadczenie o niekaralności

Notariusz przy poświadczeniu podpisu nie ma obowiązku badania zgodności z prawem dokumentu Sygn. akt III CZP 82/10

27-11-2010 - Dzień otwarty Notariatu

KRN negatywnie opiniuje projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych.

Copyright © www.notariusz-cennik.pl 2007-2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.