Notarialny Rejestr Testamentów

W dniu 5 października 2011 r., uruchomiony zostanie Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Notarialny Rejestr Testamentów pozwoli uniknąć problemów wynikających z zaginięcia lub zniszczenia testamentu, a przede wszystkim ułatwi załatwianie ważnych życiowych spraw, które z wielkim zaufaniem powierzają notariuszom.

Notarialny Rejestr Testamentów zawierać będzie wyłącznie potwierdzenie, że dana osoba sporządziła lub zdeponowała testament w konkretnej Kancelarii Notarialnej. Za życia testatora nikt nie będzie mógł sprawdzić, czy sporządził on testament. Stanie się to możliwe dopiero po jego śmierci – po okazaniu aktu zgonu. Rejestr prowadzony będzie elektronicznie, ale dostęp do niego wymagać będzie pośrednictwa notariusza. Aby sprawdzić, czy został zarejestrowany testament zmarłego, wystarczy pójść do dowolnej Kancelarii Notarialnej. Zarejestrować testament może każdy, kto sporządza testament. Nie ma znaczenia jego miejsce zamieszkania, ani obywatelstwo.

Osoba, która zarejestrowała testament, może w każdej chwili zażądać usunięcia wpisu z rejestru. W Rejestrze NORT będzie można rejestrować takie testamenty, za których odnalezienie notariat jest w stanie przyjąć odpowiedzialność, a zatem przede wszystkim testamenty notarialne. Testament własnoręczny również będzie można zarejestrować – o ile jednocześnie pozostawi się jego oryginał w notarialnym depozycie. Zarejestrowanie testamentu jest całkowicie bezpłatne. Płatne będzie natomiast wyszukiwanie informacji o zarejestrowanym testamencie.

Dostęp do systemu mają wyłącznie Notariusze. Tylko oni mogą rejestrować testamenty i wyłącznie za ich pośrednictwem można uzyskać, po przedstawieniu dowodu śmierci testa­tora, listę testamentów sporządzonych przez zmarłego albo stwierdzenie, że żaden jego testament nie został zarejestrowany. Źródło: ms.gov.pl

Lista notariuszy: