UMOWA PRZEWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI NA ZABEZPIECZENIE

Umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie najczęściej stosowana jest jako zabezpieczenie spłaty pożyczki.
Istotą tej umowy jest przeniesienie własności nieruchomości na rzecz pożyczkodawcy w związku z udzieleniem pożyczki i jednoczesne zobowiązanie się pożyczkodawcy do przeniesienia z powrotem na pożyczkobiorcę własności tej nieruchomości niezwłocznie po spłacie pożyczki.
Niespłacenie długu (pożyczki) prowadzi do bezpowrotnej utraty własności nieruchomości. Ten skutek jest powodem, nierzadko spóźnionej, refleksji osób akceptujących wskazany sposób zabezpieczenia.
Należy to podkreślić: właściciel nieruchomości oferujący jako zabezpieczenie pożyczki swoją nieruchomość, musi zdawać sobie sprawę, że po podpisaniu aktu notarialnego zawierającego umowę przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, jego dotychczasowa nieruchomość już staje się własnością osoby (firmy), która udzieliła pożyczki. Po spłacie pożyczki pożyczkodawca ma obowiązek zwrotnie przenieść własność nieruchomości na poprzedniego właściciela. Jeśli pożyczka nie została spłacona poprzedni właściciel nie odzyska nieruchomości, czy to mieszkania czy to domu, nawet, gdy w tym mieszkaniu czy domu dalej mieszka.
Innym rodzajem zabezpieczenia długu jest hipoteka ustanawiana na nieruchomości, która wywołuje skutki odmienne niż umowa przewłaszczenia nieruchomości. Po ustanowieniu hipoteki dotychczasowy właściciel pozostaje nadal właścicielem, a dopiero w przypadku niespłacenia pożyczki może dojść do zlicytowania nieruchomości i jej utraty przez dotychczasowego właściciela.Innym rodzajem zabezpieczenia długu jest hipoteka ustanawiana na nieruchomości, która wywołuje skutki odmienne niż umowa przewłaszczenia nieruchomości. Po ustanowieniu hipoteki dotychczasowy właściciel pozostaje nadal właścicielem, a dopiero w przypadku niespłacenia pożyczki może dojść do zlicytowania nieruchomości i jej utraty przez dotychczasowego właściciela.

KRN 2014

Przezorność

Nie dokonuj czynności dotyczących swojego majątku nie będąc do tego przygotowanym i świadomym konsekwencji prawnych, jakie wynikają z podpisania umowy.
Jedną z bardzo popularnych form rozrządzenia majątkiem jest sporządzenie testamentu. Ten sposób pozwala nam być właścicielem całego majątku i o nim decydować, aż do chwili śmierci. Każda umowa wymaga przemyślenia i co do treści, i co do skutków. Pochopność może doprowadzić do przesunięć majątkowych, zwłaszcza dotyczących nieruchomości, o charakterze trwałym niezgodnych z zamierzeniami zainteresowanych.


Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.