Testy na aplikację notarialną
odpowiedź do pytania nr 104

Na pytanie testowe nr 104 tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prawidłowość odpowiedzi na pytanie nr 104 ocenia się według stanu prawnego na dzień 28 września 2013 r.


Prawidłowych odpowiedz na pytanie nr 104 z zestawu pytań testowych na aplikację notarialną to:

C

podstawa prawna odpowiedzi art. 3 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.