Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 41 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w przypadku przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będącej przedmiotem dzierżawy, dzierżawcy nieruchomości:


A. przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat,

B. przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej pięciu lat,

C. nie przysługuje prawo pierwokupu.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.