Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 49 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, oświadczenie woli nabywcy o odstąpieniu od umowy deweloperskiej:


A. jest skuteczne tylko wtedy, jeżeli zostało złożone w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności i doręczone deweloperowi,

B. jest zawsze skuteczne niezależnie od formy, w jakiej zostało złożone, o ile wystąpiły przesłanki ustawowe do odstąpienia od umowy deweloperskiej,

C. jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.