Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 12 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobistej dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej:


A. może żądać zamiany służebności na rentę,

B. może żądać zmiany sposobu wykonywania służebności,

C. może wystąpić o zniesienie służebności za wynagrodzeniem, jeżeli służebność osobista stała się dla niego szczególnie uciążliwa.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.