Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 2 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli w wyniku sprzeczności z ustawą nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność ta:


A. nigdy nie pozostaje w mocy co do pozostałych części,

B. pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana,

C. zawsze pozostaje w mocy co do pozostałych części.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.