Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 57 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, adwokat, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę:


A. tylko do dnia dowiedzenia się przez stronę o wypowiedzeniu pełnomocnictwa,

B. jeszcze przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go z tego obowiązku,

C. do dnia ustanowienia przez stronę nowego pełnomocnika, chyba że mocodawca zwolni go z tego obowiązku.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.