Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 117 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu:


A. jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu,

B. w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej,

C. jeżeli w stosunku do strony zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, a sprawa dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.