Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 68 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rozdzielność majątkowa powstaje:


A. wyłącznie w razie jednoczesnego ogłoszenia upadłości obojga małżonków,

B. wskutek ustanowienia przez sąd, na żądanie wierzyciela jednego z małżonków, jeżeli wierzyciel ten uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków,

C. z chwilą złożenia wniosku o orzeczenie separacji.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.