Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 105 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy:


A. nie przysługuje,

B. przysługuje, jeżeli wniosek o zwrot nakładów zostanie zgłoszony w terminie 1 roku od doręczenia tej decyzji,

C. przysługuje, jeżeli wniosek o zwrot nakładów zostanie zgłoszony w terminie 3 lat od doręczenia tej decyzji.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.