Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 35 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, jeżeli w wyniku podziału nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na inne cele niż rolne i leśne, dokonanego na wniosek właściciela, wzrośnie jej


A. w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne,

B. w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, nie później jednak niż w terminie 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o podział nieruchomości,

C. w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne, chyba że w wyniku podziału wydzielono działki pod drogi publiczne lub pod poszerzenie dróg publicznych, kiedy to termin liczony jak wyżej ulega skróceniu do 2 lat.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.