Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 126 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego i organ podatkowy wezwie stronę postępowania do złożenia oświadczenia o rzeczach rucho


A. może odmówić złożenia takiego oświadczenia,

B. nie może odmówić złożenia takiego oświadczenia,

C. może odmówić złożenia takiego oświadczenia tylko wtedy, jeżeli mogłoby to narazić ją lub jej bliskich na odpowiedzialność karną, karną skarbową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.