Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 112 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, o ile kodeks nie stanowi inaczej, organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany od chwili jej:


A. podpisania,

B. doręczenia lub ogłoszenia,

C. uprawomocnienia się.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.