Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 128 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, organ podatkowy może prostować w drodze postanowienia błędy rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanej przez ten organ decyzji:


A. z urzędu lub na żądanie strony,

B. z urzędu do chwili, gdy decyzja stanie się ostateczna, a po tym, jak decyzja stała się ostateczna, tylko na żądanie strony,

C. tylko na żądanie strony złożone w ciągu 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.