Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 148 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą - Prawo o notariacie, notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą:


A. jego małżonka, krewnych lub powinowatych notariusza w linii prostej oraz krewnych i powinowatych w linii bocznej, bez ograniczenia stopnia,

B. osoby przysposobionej przez notariusza po ustaniu przysposobienia,

C. wyłącznie jego małżonka, krewnych lub powinowatych notariusza w linii prostej bez ograniczenia stopnia oraz krewnych i powinowatych w linii bocznej, do drugiego stopnia włącznie.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.