Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 114 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony, decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona:


A. przez organ administracji publicznej, który ją wydał oraz przez organ wyższego stopnia,

B. tylko przez organ administracji publicznej wyższego stopnia nad organem, który ją wydał,

C. tylko przez organ administracji publicznej, który ją wydał.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.