Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 50 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, osobę na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu obciążają:


A. wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym w wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę,

B. wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy wynoszące 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym, o ile strony nie umówią się inaczej,

C. wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy wynoszące 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.