Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 32 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów, zarządzone przez sąd obwieszczenie publiczne, w przypadku gdy zakładana jest księga wieczysta, a prawo własności tego, kto ma być wpisany, nie


A. nie może być krótszy niż czternaście dni i nie może być dłuższy niż dwa miesiące,

B. nie może być krótszy niż jeden miesiąc i nie może być dłuższy niż trzy miesiące,

C. nie może być krótszy niż dwadzieścia jeden dni i nie może być dłuższy niż jeden miesiąc.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.