Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 44 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na osiedlenie się, między innymi, jeżeli:


A. zezwolenie zostało wydane na podstawie dokumentów sporządzonych w języku obcym nie będącym językiem urzędowym żadnego z państw Unii Europejskiej,

B. opuścił czasowo terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 5 miesięcy,

C. został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.