Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 4 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenia majątkowe:


A. zawsze ulegają przedawnieniu, przy czym termin przedawnienia wynosi nie więcej niż dziesięć lat,

B. zawsze ulegają przedawnieniu, przy czym termin przedawnienia jest różny ze względu na charakter roszczenia i wynosi odpowiednio jeden rok, trzy lata lub dziesięć lat,

C. ulegają przedawnieniu z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.