Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 46 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który między innymi:


A. bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

B. pozostaje w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku,

C. bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.