Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 89 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, firma spółki jawnej:


A. musi zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna",

B. powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie "spółka jawna",

C. nie musi zawierać nazwisk lub firm (nazw) wspólników spółki, musi jednak zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka jawna".

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.