Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 98 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli zastosowanie kary na podstawie przepisów o odpowiedzialności porządkowej pracowników nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik, który wniósł sprzeciw, może wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec nie


A. bezskutecznego upływu terminu do udzielenia przez pracodawcę odpowiedzi na sprzeciw,

B. zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu,

C. zawiadomienia o ukaraniu.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.