Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 95 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, sprawozdanie założycieli spółki akcyjnej podlega badaniu biegłego rewidenta wyznaczonego przez:


A. zarząd spółki,

B. akcjonariuszy spółki,

C. sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.