Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 140 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, projekt dochodów i wydatków Naczelnego Sądu Administracyjnego w brzmieniu ustalonym przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego jest włączany do projektu budżetu państwa przez:


A. ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

B. Ministra Sprawiedliwości,

C. Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.