Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 82 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze, po ogłoszeniu upadłości umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości:


A. zawsze,

B. jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną,

C. tylko jeżeli została zawarta w formie aktu notarialnego.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.