Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 150 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą - Prawo o notariacie, w przypadku odmowy dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść zażalenie za pośrednictwem notariusza:


A. w terminie tygodnia do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, której dotyczyć miała czynność notarialna,

B. w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania odmowy dokonania czynności na piśmie wraz z uzasadnieniem, do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej,

C. w terminie tygodnia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej, przy czym notariusz obowiązany jest ustosunkować się do zażalenia w terminie tygodnia.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.