Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 63 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd może tylko na wniosek powoda nadać wyrokowi nadającemu się do wykonania w drodze egzekucji rygor natychmiastowej wykonalności:


A. gdyby opóźnienie uniemożliwiało lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku albo narażało powoda na szkodę,

B. jeżeli zasądza roszczenie uznane przez pozwanego,

C. jeżeli wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.