Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 42 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przekształcenie spółki handlowej:


A. nie wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych jedynie wtedy, gdy spółka przekształcana jest właścicielem nieruchomości, której nabycie nie wymaga uzyskania zezwolenia,

B. wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych w przypadku, gdy spółka przekształcana jest właścicielem nieruchomości rolnej lub leśnej,

C. nie podlega przepisom ustawy.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.