Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 146 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą - Prawo o notariacie, notariusz przesyła na żądanie prokuratora:


A. wypis każdego aktu notarialnego po doręczeniu notariuszowi przez prokuratora na piśmie postanowienia prokuratury okręgowej właściwej ze względu na miejsce położenia kancelarii notarialnej,

B. wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,

C. wypis każdego aktu notarialnego za zgodą właściwego miejscowo sądu okręgowego na podstawie prawomocnego postanowienia pod warunkiem, że strony tego aktu wyrażą na to zgodę.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.