Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 141 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu apelacyjnego jest:


A. zgromadzenie ogólne sędziów apelacji,

B. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

C. Krajowa Rada Sądownictwa.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.