Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 22 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem cywilnym, uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli następuje w drodze:


A. powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, która wskutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową,

B. powództwa przeciwko dłużnikowi, który dokonał tej czynności prawnej,

C. powództwa zarówno przeciwko dłużnikowi, który dokonał tej czynności prawnej, jak i osobie trzeciej, która na skutek tej czynności uzyskała korzyść majątkową.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.