Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 19 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem cywilnym, odnowienie polega na tym, że:


A. w celu zwolnienia się z zobowiązania dłużnik spełnia za zgodą wierzyciela inne świadczenie, a zobowiązanie nie wygasa,

B. w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, a zobowiązanie dotychczasowe wygasa,

C. osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.