Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 93 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, pełnomocnictwo do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz do wykonywania prawa głosu, powinno być udzielone:


A. na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów,

B. na piśmie z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności,

C. w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.