Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 77 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:


A. nie mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach,

B. mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich,

C. mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach na zasadzie wzajemności.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.