Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 115 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie, stanowi podstawę:


A. stwierdzenia nieważności decyzji,

B. wznowienia postępowania,

C. stwierdzenia wygaśnięcia decyzji.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.