Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 116 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności sejmiku województwa w zakresie spraw f


A. wojewoda,

B. regionalna izba obrachunkowa,

C. minister właściwy do spraw finansów publicznych.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.