Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 38 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, najem, dzierżawa lub użyczenie oraz trwały zarząd wywłaszczonej nieruchomości wygasają z upływem:


A. 2 tygodni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stała się ostateczna,

B. 6 tygodni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stała się ostateczna,

C. 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stała się ostateczna.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.