Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 142 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o każdym wolnym stanowisku sędziowskim Minister Sprawiedliwości niezwłocznie obwieszcza w:


A. Biuletynie Informacji Publicznej,

B. Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",

C. Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.