Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 33 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, za rolnika indywidualnego prowadzącego gospodarstwo rodzinne, uważa się osobę fizyczną, która między innymi spełnia następujące warunki:


A. jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub jakimkolwiek posiadaczem zależnym nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,

B. jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha,

C. jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.