Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 31 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, łączne obciążenie kilku nieruchomości hipoteką przymusową jest:


A. dopuszczalne tylko wówczas, gdy nieruchomości te są już obciążone inną hipoteką łączną albo stanowią własność dłużników solidarnych,

B. niedopuszczalne, chyba że obciążane nieruchomości stanowią własność dłużników solidarnych, pod warunkiem, że są już obciążone inną hipoteką łączną,

C. dopuszczalne tylko wtedy, gdy nieruchomości są własnością Skarbu Państwa.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.