Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 147 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą - Prawo o notariacie, notariusz przyjmuje na przechowanie:


A. wyłącznie papiery wartościowe, o ile sporządzi z tej czynności stosowny protokół,

B. pieniądze w walucie polskiej lub obcej i dokumenty, ale tylko w związku z dokumentowaną w jego kancelarii inną czynnością notarialną,

C. wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.