Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 131 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia własności budynku mieszkalnego w drodze dziedziczenia przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, nie wlicza się do podstawy opodatkowania czystej wartości przedmiotu nabycia do łącz


A. ustnej umowy, która została następnie w ciągu co najmniej sześciu miesięcy potwierdzona przed notariuszem, a opieka była sprawowana przez co najmniej dwa lata od dnia zawarcia ustnej umowy,

B. pisemnej umowy z datą pewną, przy czym opieka była sprawowana przez co najmniej dwa lata od dnia zwarcia umowy,

C. pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, a opieka była sprawowana przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.