Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 65 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, postanowienia sądu pierwszej instancji nie kończące postępowania w sprawie, wskutek zmiany okoliczności sprawy:


A. nie mogą być uchylane przez ten sąd,

B. mogą być uchylane przez ten sąd,

C. mogą być uchylane przez ten sąd tylko wtedy, gdy nie są prawomocne.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.