Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 39 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o własności lokali, jeżeli na nieruchomości gruntowej jest położony więcej niż jeden budynek, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości polegającego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej działek bud


A. jeżeli wyodrębniono co najmniej 50% lokali,

B. tylko wtedy, gdy wyodrębniono wszystkie lokale i powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami, z której wyodrębniono lokale jest większa niż powierzchnia działki budowlanej,

C. jeżeli przynajmniej w jednym z budynków wyodrębniono własność lokalu.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.