Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 52 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz:


A. innej spółdzielni mieszkaniowej,

B. członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu i jego spadkobierców będących członkami spółdzielni,

C. członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, albo osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.