Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 121 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej, w skład Parlamentu Europejskiego wchodzą przedstawiciele obywateli Unii, których liczba nie może przekroczyć siedmiuset pięćdziesięciu, nie licząc przewodniczącego. Żadnemu Państwu Członkowskiemu nie można przyznać


A. dwadzieścia sześć miejsc,

B. pięćdziesiąt dwa miejsca,

C. dziewięćdziesiąt sześć miejsc.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.