Testy na aplikację notarialną
pytanie nr 5 ze 150

Treść pytania: Zgodnie z Kodeksem cywilnym, bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:


A. przez wszczęcie mediacji,

B. co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania władzy rodzicielskiej,

C. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

ZOBACZ ODPOWIEDŹ

Wybór pytania

Copyright (c) www.notariusz-cennik.pl 2010-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone.